Hoogsensitief

Hoogsensitiviteit is een sensitiviteit waar je mee geboren wordt. Je bent je bewuster van indrukken. Zowel positieve als negatieve indrukken van de omgeving hebben meer invloed op je, doordat  je zintuigen in het algemeen gevoeliger zijn. Hoogsensitieve mensen die mooi in balans zijn, weten goed hun richting te bepalen. Als ze iets niet willen, gaan ze het uit de weg.

De Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron beschrijft in haar boeken de kenmerken van hoogsensitieve mensen. In 1996 bracht zij haar boek uit en daarmee waren HSP’s geboren. Ze concludeert dat een bepaalde groep mensen beschikt over een natuurlijke aanleg om veel dingen op te merken en daarover diep na te denken. Zij noemt deze mensen ‘hoogsensitief’.

Diepgaande verwerking

Hoogsensitiviteit is een gave waardoor je diepgaand kunt verwerken. Het is het belangrijkste kenmerk van hoogsensitiviteit. Als je veel tijd nodig hebt om de dag of gebeurtenissen te verwerken, dan spreek je van diepgaande verwerking. Maar ook als je eerst goed na moet denken wat een ander zou kunnen bedoelen met een vraag, omdat er 10 antwoorden omhoog komen, is er sprake van diepgaande verwerking.
Vermijd je het journaal, omdat je de nare beelden niet kunt verdragen? Ook dan is er sprake van diepgaande verwerking. De beelden prikken zich vast op je netvlies en je emoties kunnen hoog opspelen, waar je soms niet binnen een uur of zelfs binnen een dag af kunt zijn.

Deze diepgaande verwerking is ook terug te zien op MRI-scans. Bij hoogsensitieve mensen slaan meer gebieden in de hersenen aan dan bij niet-hoogsensitieven bij dezelfde hoeveelheid informatie. Er is dus niets spiritueels aan hoogsensitiviteit!

Een stukje (neuro)biologie

  • de thalamus krijgt meer prikkels door
  • gebieden van complexe visuele verwerking zijn actiever
  • je bent context afhankelijker bij taakuitvoering
  • er is meer activiteit van de spiegelneuronen
  • er zijn studies over de invloed van het  5-HTTLPR-gen bij hoogsensitieve personen

Stil-gevoelige mensen (HSP)

De stil-gevoelige mensen (rustzoekers) laten een remming in gedrag zien, zodra het zich vanuit zijn gevoeligheid in verbinding stelt met de wereld om zich heen. Het zijn rustige en beschouwende mensen.

Druk-gevoelige mensen (HSP – high sensation seekers)

Druk-gevoelige mensen (sensatiezoekers) laten druk gedrag zien, zodra het zich vanuit zijn gevoeligheid in verbinding stelt met de wereld om zich heen. Dit zijn drukke mensen. Bij deze mensen wordt het gedrag verward met ADHD als men niet bekend is met hooggevoeligheid.

Hoogsensitief én prikkelgevoelig

Door langdurige overprikkeling kun je als hoogsensitief mens ook prikkelgevoelig worden. Je kunt je emoties moeilijker verwerken, je wordt gevoeliger voor indrukken uit je omgeving en daardoor reactiever. Je kunt geen rust meer vinden. Precies op deze onrust richt ik me met een homeopathisch middel. Het resultaat is dat je beter om kunt gaan met de prikkels en weer rust kunt vinden.